əlaqə üçün: (+994 12) 595 22 80 info@azeredu.com


            

VAQİF ŞƏRBƏTOV                            AYHAN SAYDAM                              ADEM AKBIYIK                                 BURAK GÜRSES
• RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ                                   • RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ - TƏHSİL ÜZRƏ      • TÜRK DİLİ MÜƏLLİMİ                                      • RİYAZİYYAT / MƏNTİQ MÜƏLLİMİ
BAKI DÖVLƏT UNIVERSİTETİ - FİZİKA               DİREKTOR                                                     QAFQAZ UNIVERSİTETİ - TÜRK DİLİ VE          AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ 
                                                                           QAFQAZ UNIVERSİTETİ - RİYAZİYYAT            EDEBİYATI                                                         UNİVERSİTETİ - FİZİKA


            

AYDIN KENDİR                                  ABDURRAHMAN KAHAYEV            GÜNAY ƏLƏKBƏROVA                     GÜLNARE ƏLİYEVA
RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ                                 • RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ                                   • RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ                                  • MÜHASİBƏ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ                QAFQAZ UNIVERSITETI - RİYAZİYYAT            BAKI DÖVLƏT UNIVERSİTETİ -                        Azərbaycan Mədəniyyət ve incesenet 
UNİVERSİTETİ - RİYAZİYYAT                                                                                                     RİYAZİYYAT                                                       Universiteti - Rejissorluq (kutlevi tedbirler)


            

ƏNTİQƏ VƏLİZADƏ                           AYGÜL ALİZADƏ                              SÜCAYƏT TAĞIYEVA                       SANER BİRCAN
RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ                                   • RİYAZİYYAT / MƏNTİQ MÜƏLLİMİ                 • RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ                                  • YDS - TIPDİL KOORDİNATORU
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ                 AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ                 QAFQAZ UNIVERSİTETİ - RİYAZİYYAT            AZƏRBAYCAN DİLLER UNİVERSİTETİ
UNİVERSİTETİ - RİYAZİYYAT                            UNİVERSİTETİ - RİYAZİYYAT


            

FARİZ HÜSEYNOV                            EMRAH KÖKNAR                             SEDEF ÜNLÜ                                    GÖKHAN GÜŞLÜ
• PROQRAMÇI                                                   • DİREKTOR                                                     • İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ DİREKTOR         • DİREKTOR MÜAVİNİ
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası -              KARADENİZ TEKNİK UNIVERSİTETİ -             QAFQAZ UNIVERSITETI- İNGİLİS DİLİ             QAFQAZ UNIVERSİTETİ - RİYAZİYYAT
Kompüter Mühəndisi                                          İQTİSADİYYAT                                                  VƏ ƏDƏBİYYATI


            

NƏRMİN DƏMİROVA                          EBRU GÜŞLÜ                                  ƏMİNƏ ƏLİYEVA                               
AMERİCAN LİFE LANGUAGE COURSES         • İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ MENECER       • QRAFİK DİZAYNER                                        
  DİREKTORU                                                     
QAFQAZ UNIVERSİTETİ -                               Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası -   
QAFQAZ UNİVERSİTETİ - ŞİFAHİ                      Kompyuter Mühəndisliyi                                   Qrafik dizayn                                                     
TƏRCÜMƏÇİ